Το όνομα χώρου παρέχεται δωρεάν. Το Website σας θα είναι onoma.pre.gr

Η τιμή αφορά την εφαρμογή που επιλέγεται, ανά έτος και έχετε πρόσβαση μόνο σε αυτή σαν διαχειριστής. Τα στοιχεία διαχείρισης θα σας σταλούν στο ηλ. ταχυδρομείο που θα δηλώσετε μετά τη ολοκλήρωση της πληρωμή σας.

Total€