Αρχική σελίδα App Manager

App Manager

Σας διευκολύνουμε στην εγκατάσταση πακέτων λογισμικού όπως το WordPress, Joomla, PhpBB κτλ. Η Pre.gr κάνει όλα όσα εμπλέκονται στη διαδικασία εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βάσεων δεδομένων και της ρύθμισης δικαιωμάτων στο περιεχόμενο με δυνατότητα προβολής στον internet. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού που θα κάνουμε εγκατάσταση.
Με αυτά τα πακέτα παραγγελίας η πρόσβαση σας περιορίζεται μόνο στο πίνακα ελέγχου του website σας και όχι στη διαχείριση του πακέτου φιλοξενίας.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων