Αρχική Featured Control Panel

Control Panel

Το control panel που χρησιμοποιείται είναι το cpanel. Έχει τροποποιηθεί και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά έτσι ώστε να σας διευκολύνει στις εργασίες σας.
Περιέχει όλα τα αναγκαία εργαλεία προκειμένου να δουλέψει σωστά ένα website. Έχει προεγκατεστημένα προγράμματα για να μπορέσετε να δουλέψετε άμεσα πάνω σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Επίσης υπάρχουν στατιστικά για να βλέπετε αναλυτικά την πρόοδο του website σας. Προς το παρόν υπάρχει μόνο ένα πακέτο φιλοξενίας το οποίο καλύπτει κατά 90% όλα τα είδη των web site. Το συγκεκριμένο hosting δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απολύτως από ένα παρόμοιο πακέτο φιλοξενίας από κάποιο άλλο επί πληρωμής.