Αρχική Δωρεές

Δωρεές

Στη Pre.gr δεν υπάρχουν προκαθορισμένες πληρωμές. Ο καθένας κάνει τη δωρεά που μπορεί προκειμένου να λειτουργούν η υπηρεσίες μας. Σκεφτείτε πόσα χρήματα μπορείτε να γλυτώσετε από τις τυπικές διαδικασίες άλλων ανάλογων υπηρεσιών και πράξτε αναλόγως. Για παράδειγμα τον ένα χρόνο μπορείτε να διαθέσετε 40 ευρώ για την υπηρεσία άλλα για κάποιον λόγο τον επόμενο χρόνο μπορείτε να διαθέσετε 20 ευρώ. Κανένα πρόβλημα. Άλλωστε η Pre.gr θα σας ενημερώνει για όποιες αλλαγές γίνονται στον server η επεκτάσεις υπηρεσιών. Όπου χρειαστεί η συνδρομή σας ή η οικονομική σας ενίσχυση θα ειδοποιηθείτε με email χωρίς αυτό να σας δεσμεύει.